HOME | O NAMA | KONTAKT | POSLOVNICE | PODRŠKA | CJENIK
Ponuda

Izdvajamo!
NOTEBOOK LENOVO IdeaPad 320, 80XR00CGSC, Free DOS
Najnovija generacija provjerene IdePad 300 serije uz odličan omjer cijene i performansi !

  Pošalji vijest prijatelju!  UVJETI POSLOVANJA - PRIGOVORI !


  UVJETI POSLOVANJA - PRIGOVORI !   "Na uvjete poslovanja i korištenja stranica http://www.pin-computers.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

  U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

  INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

  OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

  Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača

  CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

  Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području cijele Hrvatske prema uvjetima koji vrijede za svako dostavno područje.

  Dostave se obavljaju svakim radnim danom, a narudžbe se isporučuju unutar 7 dana (ne uključujući vikend).

  Dostavu obavljamo preko tvrtki Oversis i CITY Expres. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

  U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava se plaća).

  Ukoliko nismo uspjeli izvršiti dostavu zbog nedostupnosti kupca ili primatelja narudžbe, kupac će o tome biti obaviješten e-mail-om te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti:

  • da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mail-om, ponovno dostavi na adresu kupca odnosno primatelja

  • da naručeni proizvod preuzme na adresi PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja

  Kada PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. isporuči proizvod, kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

  REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje.

  Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.

  U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o., Franjevačka 2e, 31500 Našice ili nas kontaktirajte na 031/617-208 (ili mail na prodaja@pin-computers.hr)

  NAČINI PLAĆANJA

  Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine, nakon vaganja stvarnih vrijednosti voća i povrća, odnosno dobivanja računa na email ili pouzećem uručivanjem:

  • E-banking-om
  • općom uplatnicom
  • pouzećem

  PLAĆANJE POUZEĆEM

  Po primitku narudžbe, pakiramo i šaljemo proizvode. Narudžbu plaćate dostavljaču gotovinom “na ruke”.

  PLAĆANJE VIRMANSKOM UPLATOM

  Po završetku narudžbe s odabirom virmanskom plaćanja, emailom ćemo Vam poslati predračun. Robu pakiramo i šaljemo odmah po primitku uplate. U slučaju da vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.

  Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s proizvodima.

  Narudžba se smatra zaprimljenom:

  • U slučaju plaćanja pouzećem – u trenutku kada
  PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. elektroničkim putem zaprime narudžbu sa podacima naručioca (ime prezime , adresa , oib)

  • U slučaju plaćanja općom uplatnicom ili Internet bankarstvom – u trenutku kada PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. vide uplatu naručioca na svom poslovnom računu

  IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

  Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

  Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

  OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

  Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

  Ostali načini podnošenja prigovora:

  Na adresu: Franjevačka 2e, 31500 Našice
  Na e-mail adresu: prodaja@pin-computers.hr
  Na fax broj: 031/611-232

  ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Našice, Franjevačka 2e. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

  Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

  Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

  PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Našicama.  INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

  Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
  Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
  Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
  U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
  Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
  Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
  Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
  Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
  PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
  Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
  Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
  "
  Autor: pin - 25. rujna, 2013 | ispis | mail

  Unesi E-mail na koji želiš poslati vijest:

 • Za sadržaj vijesti odgovara njihov autor, ukoliko primatelj ove poruke smatra sadržaj uvredljivim i obrati nam se, vaš je E-mail naveden u From: polju i slanje je zabilježeno.
Prijava
korisnik
zaporka


Partneri

PIN Computers je svojim dugogodišnjim i predanim radom postao i partner mnogih renomiranih firmi.


Asus International službene stranice

Canon Global službene stranice

Gigabyte službene stranice

Genius službene stranice

Intel Službene stranice

Kingmax službene stranice

LG službene stranice

Microsoft Hrvatska službene stranice

Olympus službene stranice

Pupilla službene stranice

Samsung službene stranice

Verbatim službene stranice

PIN web solutions